Osobowość borderline

Osobowość borderline to termin, którego używa się do opisania „obszaru granicznego” między objawami nerwicowymi (na przykład problemami lękowymi i depresyjnymi) a psychotycznymi (halucynacje, paranoja i dysocjacja). Kim jest osoba, która ma borderline? Sprawdź.

Co to jest osobowość borderline?

Osoby z osobowością borderline mają tendencję do doświadczania niezwykle intensywnych emocji i nastrojów, które mogą się szybko i nagle zmieniać. Zazwyczaj mają trudności z tolerowaniem stresu lub uspokojeniem się, gdy odczuwają gniew, smutek, niepokój, frustrację itp. W rezultacie często występują u nich wybuchy i zachowania impulsywne takie jak:

  • nadużywanie substancji odurzających,
  • rozwiązłość seksualna,
  • samookaleczanie,
  • kompulsywne zakupy,
  • objadanie się,
  • próby samobójcze.

Takie działania mają na celu zmniejszenie aktywacji emocjonalnej na krótki okres, ale w dłuższej perspektywie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Jak osobowość borderline wpływa na życie?

Osobowość borderline sprawia, że ludzie widzą świat w czarno-białych kolorach, mają niestabilny i niespójny obraz siebie, są ciągle surowi i karzący w stosunku do siebie i innych. Szybko przeskakują z jednej opinii na drugą. Dlatego też często mogą zmieniać zdanie na temat pracy, celów życiowych lub relacji z partnerem, przez co mają znaczne trudności w długoterminowym planowaniu.

Pograniczne zaburzenie osobowości wiąże się również z wieloma niekorzystnymi konsekwencjami dla zdrowia fizycznego, w tym zespołem jelita drażliwego, przewlekłym bólem głowy, otyłością, chorobami sercowo-naczyniowymi i stanami zapalnymi. Wielokrotnie są to też objawy medyczne bez możliwej do zidentyfikowania przyczyny organicznej.

Osobowość borderline a inne zaburzenia

Osobowość borderline często współwystępuje z innymi zaburzeniami, w tym chorobą afektywną dwubiegunową, ciężką depresją, zaburzeniami psychotycznymi, nadużywaniem substancji, bulimią anoreksją lub ADHD. Zaburzenia te negatywnie wpływają funkcjonowanie zawodowe i prywatne, dlatego dla poprawy życia potrzebna jest psychoterapia.